Từ 1/7/2020, vẫn còn 3 trường hợp được hưởng “viên chức suốt đời”

Kể từ ngày luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức có hiệu lực, chỉ có 3 trường hợp được hưởng chế độ “viên chức suốt đời”.

Ngày 25/11, với 426/454 đại biểu có mặt tán thành (88,2% tổng số đại biểu), dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức đã được Quốc hội thông qua với nhiều thay đổi đáng kể, đặc biệt là chế độ hợp đồng đối với viên chức đó là sẽ không còn viên chức suốt đời như lâu nay chúng ta thường áp dụng.

Quy định này được đưa ra với hy vọng sẽ chấn chỉnh tình trạng chây ỳ, lười đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức bằng việc trả lương theo vị trí việc làm, xóa bỏ tư tưởng vào được cơ quan nhà nước là “ấm chân” đến già.

Chính sách - Từ 1/7/2020, vẫn còn 3 trường hợp được hưởng 'viên chức suốt đời'
Từ 1/7/2020, vẫn còn 3 trường hợp được hưởng “viên chức suốt đời”. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo Luật vừa thông qua, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn (kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần 2).

Giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, quy định về thực hiện chế độ hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới là thể chế hóa Nghị quyết Trung ương.

Để góp phần bảo đảm quyền lợi của viên chức tuyển dụng mới, làm rõ hơn đối tượng được áp dụng, thời hạn của hợp đồng có thời hạn, trường hợp phải tiếp tục ký kết hợp đồng đối với viên chức đã hoàn thành hợp đồng xác định thời hạn, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý nội dung khoản 2, điều 2 của dự thảo luật và bổ sung khoản 3, điều 2 (sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 28 của Luật Viên chức hiện hành về ký kết tiếp, chấm dứt hợp đồng làm việc), bổ sung khoản 10 vào điều 2 (bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 điều 59 của luật Viên chức hiện hành) theo hướng:

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp, hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc với viên chức.

Trường hợp không ký tiếp hợp đồng làm việc đối với viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Đối tượng được hưởng chế độ “viên chức suốt đời”

Cũng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày luật có hiệu lực thi hành (1/7/2020), thì không có thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành.

Như vậy, nếu viên chức đã được ký hợp đồng không xác định thời hạn rồi thì sẽ được giữ nguyên.

Ngoài ra, Luật cũng quy định 2 trường hợp vẫn được thực hiện ký hợp đồng không xác định thời hạn khi tuyển dụng mới từ ngày 1/7/2020.

Trường hợp 1, cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật này.

Trường hợp 2, người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Hoàng Mai

Theo: nguoiduatin.vn

nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tu-1-7-2020-van-con-3-truong-hop-duoc-huong-vien-chuc-suot-doi-a457705.html

Back to top button