Tuần này, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ, miễn nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước

Dương Thu

Trong tuần này, Quốc hội sẽ tiến hành các quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo chương trình kỳ họp, công tác nhân sự sẽ bắt đầu từ ngày 30/3. Quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội sẽ được thực hiện từng bước theo quy định của luật Tổ chức Quốc hội và luật Tổ chức Chính phủ.

Cụ thể, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước trong tuần này.

Sau khi làm quy trình để trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện các bước theo quy định để bầu Chủ tịch Quốc hội vào ngày 31/3.

Việc bầu Chủ tịch Quốc hội sẽ theo trình tự:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách, Quốc hội thảo luận ở đoàn về danh sách này, báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Trong tuần này, Quốc hội cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Hai chức danh này sẽ được bầu và tuyên thệ vào đầu tuần tiếp theo.

Cũng trong nội dung họp tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ. Thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng thời, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội tiếp tục nghe Bộ trưởng bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu và thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước.

Cũng trong chương trình làm việc tuần này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Back to top button