VIDEO: Kinh hồn bạt vía trước sức mạnh của tên lửa “Con trai quỷ Sa tan”

RS-24 Yars là tên lửa đạn đạo liên lục địa đa đầu đạn, sử dụng nhiên liệu rắn. Yars có thể được triển khai trên các bệ phóng lưu động hoặc từ silo ngầm dưới lòng đất.

Theo danviet.vn

Back to top button