Việt Nam có 36 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong 4 ngày

Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 17-20/7/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Long An.

Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa thông báo có 36 ca tử vong do COVID-19. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 17-20/7/2021 tại TP.HCM, Đồng Tháp và Long An.

Cụ thể, tại TP.HCM từ ngày 17-20/7/2021 có 32 ca.
Tại Long An từ ngày 18-19/7/20201 có 2 ca.
Tại Đồng Tháp ngày 19/7/2021 có 2 ca.

Cũng theo Tiểu ban điều trị, hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền nặng./.

Back to top button