Vietnam Airlines được Thủ tướng duyệt tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0%/năm

Thủ tướng vừa duyệt tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng với mức lãi suất 0%/năm cho các khoản cho vay của tổ chức tín dụng đối với Vietnam Airlines.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 450/QĐ-TTg về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quyết định này được phê duyệt theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội và Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 29/7/2020 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn bằng đồng Việt Nam, không có tài sản bảo đảm trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng và số tiền cho vay của các khoản cho vay của tổ chức tín dụng đối với Vietnam Airlines theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ. Tổng số tiền giải ngân tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, các khoản cho vay của tổ chức tín dụng đối với Vietnam Airlines được tái cấp vốn là các khoản cho vay của tổ chức tín dụng đối với VNA theo Nghị quyết do Vietnam Airlines xác định. Với mức lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn thực hiện theo quy định tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nêu rõ Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn theo đề nghị của tổ chức tín dụng và đảm bảo số dư gốc khoản tái cấp vốn sau khi giải ngân không vượt quá dư nợ gốc khoản cho vay của tổ chức tín dụng theo Nghị quyết.

Trong thời gian tổ chức tín dụng vay tái cấp vốn,  nếu trường hợp dư nợ gốc khoản tái cấp vốn vượt quá dư nợ gốc khoản cho vay của tổ chức tín dụng thì đơn vị này có trách nhiệm chủ động hoàn trả lại Ngân hàng nHà nước số tiền vượt này theo quy định tái cấp vốn của Ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước dừng giải ngân tái cấp vốn khi giải ngân hết 4.000 tỷ đồng nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay có trách nhiệm xem xét, theo dõi, thoả thuận về lãi suất, số tiền, thời hạn và hình thức đảm bảo tiền vay cho cân đối với khả năng tài chính của tổ chức và tình hình tài chính của Vietnam Airlines. Đồng thời tổ chức này cũng có trách nhiệm trả nợ tái cấp vốn đầy đủ, đúng hạn và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và phương án sử dụng vốn của Vietnam Airlines để vay vốn tại các tổ chức tín dụng đã được Ủy ban Quản lý vốn có ý kiến đồng ý. Vì vậy Vietnam Airlines cần xác định khoản vay, thông báo để tổ chức tín dụng và đảm bảo tổng các khoản vay theo Nghị quyết tối đa là 4.000 tỷ đồng.

“Cơn bão” Covid-19 năm 2020 đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh doanh của Vietnam Arilines.  Theo báo cáo tài chính năm 2020, Vietnam Airlines ghi nhận lỗ hơn 11.000 tỷ đồng, tuy con số này khá “khủng” nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với dự tính trước đó của hãng. Việc lỗ lớn dẫn đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 6.270 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 7.874 tỷ đồng. Tổng vay nợ tài chính đang là 35.056 tỷ đồng, tăng hơn 3.100 tỷ so với đầu năm. Trong đó, Vietnam Airlines đã vay ngắn hạn thêm gần 6.100 tỷ đồng để bù đắp dòng tiền.

PHƯƠNG LY

theo nguoiduatin.vn

Back to top button