Nghệ An: Mức thưởng Tết cao nhất là 80 triệu đồng/người

Mức thưởng Tết cao nhất ở Nghệ An năm 2019 là 80 triệu đồng. Đây là kết quả vừa được sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tổng hợp dựa trên khảo sát 250 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, kế hoạch thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng không có biến động nhiều so với năm 2018. Điều đặc biệt, không có doanh nghiệp nào thưởng Tết bằng hiện vật.

Tin nhanh - Nghệ An: Mức thưởng Tết cao nhất là 80 triệu đồng/người
Không có doanh nghiệp nào thưởng Tết bằng hiện vật.

Cụ thể, khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người; bình quân 5,5 triệu đồng/người, thấp nhất là 400.000 đồng/người. Ở khối các Công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người, bình quân 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Khối các doanh nghiệp tư nhân mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng, bình quân 4,5 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. Khối doanh nghiệp FDI mức thưởng cao nhất là 45,3 triệu đồng/người; bình quân 4,6 triệu đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người.

Theo báo cáo, công ty Cổ phần Bao bì Sabeco Sông Lam có mức thưởng Tết cao nhất là 80 triệu đồng/người. Tiếp đó là các công ty như: Công ty TNHH liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP: 45,3 triệu đồng/người, công ty CPTM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ: 42,8 triệu đồng/người, công ty CP Bao bì và KDTH Nghệ An 40 triệu đồng/người.

Minh Tâm

Theo: Nguoiduatin.vn

Back to top button